OPISYWANA I MIERZONA INTELIGENCJA

Należy jednak być ostrożnym. Istnieją przypadki, kiedy studenci obdarzeni wysokim ilorazem inteligencji otrzymują dostęp do cennych zasobów, takich jak specjalne szkoły i programy dla szczególnie uzdolnionych studentów, nawet jeśli poza uzyska­niem wysokiego wyniku w teście nie ujawnili w inny sposób, że zasługują na tego rodzaju inwestycje. Inteligencja, jakkolwiek mierzona i opisywana, jest tylko jednym z predyktorów sukcesu w szkole. Duże znaczenie mają również inne czynniki. Ostatnio wiele uwagi poświęca się osiągnięciom szkolnym dzieci z krajów azjatyckich, szczególnie z Japonii, Chin, Korei, Tajwanu i Singapuru. W porównaniu z dziećmi w szkołach amerykańskich Minneapolis i Chicago uczniowie azjatyccy radzą sobie znacznie lepiej, ich osiągnięcia, na przykład w matematyce, są tak niezwykłe, iż wydaje się, że najlepsi studenci amerykańscy w Azji byliby zaledwie przeciętni (Stevenson & Stigler, 1992).Kilku obrazoburczych naukowców spekulowało, że azjatyccy studenci są z natury bardziej inteligentni (Rushton, 1995). Większość ekspertów zgadza się jednak, że wybitne osiągnięcia Azjatów niewiele mają wspólnego z biologią, więcej natomiast z postawami i wartościami.