Wiedzieliście, że rośliny też mają płeć? Mogą być męskie lub żeńskie i tylko te drugie mają kwiatostany. Nasiona feminizowane otrzymujemy w procesie zwanym feminizacją. Proces ten polega na tym, że pod wpływem działania związków chemicznych następuje wytwarzanie męskich kwiatów na żeńskiej roślinie. Kiedy kwiaty te wytworzą pyłek będzie on pozbawiony męskich genów. Pyłek ten posłuży następnie do zapylenia innych żeńskich roślin, zwiększając szansę na żeńskie nasiona.
Nasiona feminizowane mają przewagę nad nasionami regularnymi, z których uzyskuje się zarówno rośliny żeńskie, jak i męskie. W procesie uprawy należało później wykluczać rośliny męskie. Stosowanie nasion feminizowanych wyeliminowało ten problem i ograniczyło pracochłonność uprawy. Rośliny wyhodowane z nasion feminizowanych mają zdolność do tworzenia bardziej rozbudowanych systemów korzeniowych, dzięki czemu cała roślina jest lepiej odżywiona. Kupując nasiona feminizowane mamy ponad 90 procentową gwarancję uzyskania żeńskich osobników. Z nasion takich uzyskuje się rośliny przeznaczone do palenia. Nie powinny one być wykorzystywane do ponownego uzyskiwania nasion. Uprawa nasion feminizowanych jest łatwa, a sądząc po liczbie ofert w Internecie również coraz popularniejsza.