Jesteśmy przekonani, że nadszedł czas odrzucenia bicia jako sposobu panowania nad dziećmi.

Pierwszy krok jest łatwy. Należy podjąć osobiste zobowią­zanie, że już nigdy więcej nie uderzymy dziecka. Skutkiem tej decyzji będzie poszukiwanie skutecznych metod egzekwowa­nia posłuszeństwa bez uciekania się do przemocy. Metody ta­kie istnieją i można je łatwo opanować.

Kiedy wychowywaliśmy nasze pierwsze dziecko, dawaliśmy mu lekkie klapsy za pewne zachowania, jak na przykład za dotykanie grzejnika. Nasz syn był dzieckiem o silnej woli i nie przejmował się zbytnio klapsami; wkrótce zaczął wręcz po­wtarzać zachowanie, za które był karcony. Czuliśmy się okrop­nie z powodu zadawania mu bólu i jego łez, jednocześnie ni­czego go tym sposobem nie uczyliśmy. A więc zaczęliśmy po­szukiwać innego wyjścia. Odkryliśmy, że niektórzy rodzice nigdy nie biją swoich dzieci i że istnieją państwa, w których bicie dzieci jest prawnie zakazane. Poznaliśmy również sta­nowcze i przejrzyste formy egzekwowania dyscypliny (przed­stawiamy je w niniejszej książce) wykorzystywane przez tysią­ce rodziców na całym świecie. Zaczęliśmy wprowadzać je w życie również w naszym domu. Jesteśmy naprawdę ogro­mnie szczęśliwi, że udało nam się znaleźć lepszy sposób.

Wszyscy tęsknimy za pokojowo urządzonym światem, w którym konflikty mogą być negocjowane bez użycia przemocy. Musimy jednak zacząć od podstaw. Jeśli nie poradzimy sobie we własnym domu, to tym bardziej nie poradzimy sobie na Bliskim Wschodzie.

Jeśli się z tym zgadzasz, to również możesz przyjąć na sie­bie to zobowiązanie. Twoje dziecko zrozumie, że jego matka czy ojciec nigdy nie zadadzą mu bólu fizycznego. Że jest bez­pieczne we własnym domu. Jakie to wspaniałe.